Til medlemmene

Velkommen til årsmøte 2020

Båtforeningen Pluggens årsmøte avholdes torsdag 5. mars, kl. 18:00 i Horten Sjømannsforening, Storgata 55, Horten.

Medlemmenes frist for å melde saker til behandling av årsmøtet er torsdag 13. februar.

Endelig saksliste legges ut på Pluggens hjemmeside og sendes til medlemmene på e-post torsdag 20. februar.

Hilsen styret, 19. januar 2020.


Sidene er sist oppdatert 20. januar 2020.