Til Pluggens medlemmer

Det går mot slutten av en fin båtsesong, og vi trenger orden på opplagsplassen. Flere medlemmer har problemer med å få tak i hengeren/trallen sin når båten skal lagres. Det er derfor viktig at alle hengere og opplagsutstyr merkes med navn og plassnummer så vi kan kontakte eieren! Opplagsutstyr som bukker, telt, lecablokker og materialer må først plasseres på opplagstomta den dagen det skal brukes. 

Opplagsutstyr som ikke er merket, vil bli fjernet for eiers regning! Vi minner også om at hengere som ikke brukes i opplagsperioden, skal fjernes fra opplagsplassen.

Dette innebærer at hengere/traller som ikke er i bruk per 1. desember og som ikke er merket med navn og plassnummer, vil bli kastet for eiers regning!

Ta kontakt med opplagsansvarlige for spørsmål.

Sidene er sist oppdatert 15. oktober 2018.


OPPLAGSPLASS

Følgende regler for opplagsplass gjelder fra 2012

Båter eller opplagsbukker evt. traller og hengere må merkes med plassnummer. Vi må kunne spore opp hvem som eier hva.

Båtene/utstyret som har "oversomret" på plassen må merkes.

Plassér båten så nærme som mulig til en som allerede står på opplagsplassen. (For å få plass til alle som ønsker: Man bruker en plass, ikke en og en halv...)

Det skal ikke ligge båter på østsiden av sykkelstien.

Husk også at båten skal bort og plassen din ryddes før 15. juni hvert år.

_________________________________________________________

ORDENSREGLER I HAVNA

ALLE VIL HA DET TRIVELIG - HUSK DERFOR VÅRE ORDENSREGLER:

1. Søppelstativ er kun for båtforeningens medlemmer.

2. Søppelstativene skal kun brukes til restavfall fra båtaktivitet.

Rekeskall og lignende tas med hjem.

3. Batterier, frostvæske, spillolje og spesialavfall skal leveres til

godkjent mottak.

4. Husk at spesialavfall må tas hånd om på forsvarlig måte! Se

også www.erdetfarlig.no.

5. Olje, diesel og lignende skal ikke helles i havnebassenget.

6. Fiskeavfall eller annet avfall fra rengjøring av redskap skal

ikke kastes i havnebassenget.

7. Alt avfall og søppel etter båtopplag, reparasjoner og rengjøring

fjernes umiddelbart.

8. Strøm skal kun brukes til batteriladning og arbeidsverktøy.

Se ellers Havnereglementet for detaljer.

PS: Har du husket å betale plassleie?

www.pluggenhavn.no