Informasjon til medlemmene

Godt nytt år med mange fine dager på sjøen

Årsmøte 2021 holdes 11. februar 2021 kl. 18 i Horten Marsjklubbs lokaler, Marsjhuset, H.B.Haraldsens gate 29B, 3188 Horten.

Fristen for å levere inn saker til årsmøtet er 21. januar, saksliste sendes til medlemmene på e-post 28. januar. Her vil vi også komme med en nærmere kunngjøring om hvordan årsmøtet vil bli gjennomført i tråd med regjeringens smittevernregler.

Viktige datoer for 2021 finner dere under Lover og regler.

Hilsen styret


NB! Flere av filene på Pluggens hjemmeside (PDF og Word) åpner seg dessverre ikke fullstendig via nettbrett/mobil. Vennligst bruk PC for å åpne filene.

Sidene er sist oppdatert 08. januar 2021


Flere av filene til høyre (lover, havnereglement) åpner seg ikke fullstendig via

nettbrett/mobil. Bruk PC.


OPPLAGSPLASS

Følgende regler for opplagsplass gjelder fra 2012

Båter eller opplagsbukker evt. traller og hengere må merkes med plassnummer. Vi må kunne spore opp hvem som eier hva.

Båtene/utstyret som har "oversomret" på plassen må merkes.

Plassér båten så nærme som mulig til en som allerede står på opplagsplassen. (For å få plass til alle som ønsker: Man bruker en plass, ikke en og en halv...)

Det skal ikke ligge båter på østsiden av sykkelstien.

Husk også at båten skal bort og plassen din ryddes før 15. juni hvert år.

_________________________________________________________

ORDENSREGLER I HAVNA

ALLE VIL HA DET TRIVELIG - HUSK DERFOR VÅRE ORDENSREGLER:

1. Søppelstativ er kun for båtforeningens medlemmer.

2. Søppelstativene skal kun brukes til restavfall fra båtaktivitet.

Rekeskall og lignende tas med hjem.

3. Batterier, frostvæske, spillolje og spesialavfall skal leveres til

godkjent mottak.

4. Husk at spesialavfall må tas hånd om på forsvarlig måte! Se

også www.erdetfarlig.no.

5. Olje, diesel og lignende skal ikke helles i havnebassenget.

6. Fiskeavfall eller annet avfall fra rengjøring av redskap skal

ikke kastes i havnebassenget.

7. Alt avfall og søppel etter båtopplag, reparasjoner og rengjøring

fjernes umiddelbart.

8. Strøm skal kun brukes til batteriladning og arbeidsverktøy.

Se ellers Havnereglementet for detaljer.

PS: Har du husket å betale plassleie?

www.pluggenhavn.no