Det er problemer med visning av PDF på mobil og nettbrett, bruk PC for å se disse.


Informasjon om båtopptak og bruk av opplagsplass


Vannet stenges 15. november (eller før hvis frost). Åk og stropper på krana tas inn 1. desember.


Opplagsplass kan kun benyttes etter avtale med Gard Hansen (tlf. 45267220) eller Pål Sætran (tlf. 92063319).

Krana har nå fått ny elektrisk kjettingtalje, løfteåk og stropper. Den er sertifisert og klar til høstens båtopptak, men les sikkerhetsprosedyren som er plassert i strømboden før bruk. NB! Forsikringen krever at alle må skrive seg inn i loggen for krana, og husk å skru av bryteren i strømboden etter bruk av krana. 

Les om bruk av krana under "Lover og regler".

Båter og opplagsutstyr (alt) skal merkes. Feilplasserte båter flyttes for eiers regning.


Sidene er sist oppdatert 23. oktober 2019.


OPPLAGSPLASS

Følgende regler for opplagsplass gjelder fra 2012

Båter eller opplagsbukker evt. traller og hengere må merkes med plassnummer. Vi må kunne spore opp hvem som eier hva.

Båtene/utstyret som har "oversomret" på plassen må merkes.

Plassér båten så nærme som mulig til en som allerede står på opplagsplassen. (For å få plass til alle som ønsker: Man bruker en plass, ikke en og en halv...)

Det skal ikke ligge båter på østsiden av sykkelstien.

Husk også at båten skal bort og plassen din ryddes før 15. juni hvert år.

_________________________________________________________

ORDENSREGLER I HAVNA

ALLE VIL HA DET TRIVELIG - HUSK DERFOR VÅRE ORDENSREGLER:

1. Søppelstativ er kun for båtforeningens medlemmer.

2. Søppelstativene skal kun brukes til restavfall fra båtaktivitet.

Rekeskall og lignende tas med hjem.

3. Batterier, frostvæske, spillolje og spesialavfall skal leveres til

godkjent mottak.

4. Husk at spesialavfall må tas hånd om på forsvarlig måte! Se

også www.erdetfarlig.no.

5. Olje, diesel og lignende skal ikke helles i havnebassenget.

6. Fiskeavfall eller annet avfall fra rengjøring av redskap skal

ikke kastes i havnebassenget.

7. Alt avfall og søppel etter båtopplag, reparasjoner og rengjøring

fjernes umiddelbart.

8. Strøm skal kun brukes til batteriladning og arbeidsverktøy.

Se ellers Havnereglementet for detaljer.

PS: Har du husket å betale plassleie?

www.pluggenhavn.no