Informasjon til medlemmene

Koronapandemien setter sitt preg på årets båtsesong og det er svært viktig at regjeringens smittevernregler respekteres, både i havna og i båten!


Opplagsplass kan tidligst benyttes 15. september og kun etter avtale med Gard Hansen eller Harald Bekkevold.

Båter og alt opplagsutstyr skal merkes. Feilplasserte båter flyttes for eiers regning.


Krana er sertifisert og klar til høstens båtopptak. Les sikkerhetsprosedyren før bruk. Forsikringen krever at medlemmene må skrive seg inn i loggen for krana. Bryteren i sikringsboden må skrus av etter bruk. Sikkerhetsprosedyren og kranloggen er plassert i sikringsboden.

All henvendelse ang. opplag, rettes til:

Gard Hansen (E-post: gardhansen@hotmail.com tlf 45267220) eller

Harald Bekkevold (E-post: harald.bekkevold@icloud.com, tlf 92090736).


>> Det er nå laget "Årshjul" og "Viktige datoer" for Båtforeningen Pluggen.


NB! Flere av filene på Pluggens hjemmeside (PDF og Word) åpner seg dessverre ikke fullstendig via nettbrett/mobil. Vennligst bruk PC for å åpne filene.

Sidene er sist oppdatert 15. september 2020.

Dronefoto: Jon Kjell Sandberg


Flere av filene til høyre (lover, havnereglement) åpner seg ikke fullstendig via

nettbrett/mobil. Bruk PC.


OPPLAGSPLASS

Følgende regler for opplagsplass gjelder fra 2012

Båter eller opplagsbukker evt. traller og hengere må merkes med plassnummer. Vi må kunne spore opp hvem som eier hva.

Båtene/utstyret som har "oversomret" på plassen må merkes.

Plassér båten så nærme som mulig til en som allerede står på opplagsplassen. (For å få plass til alle som ønsker: Man bruker en plass, ikke en og en halv...)

Det skal ikke ligge båter på østsiden av sykkelstien.

Husk også at båten skal bort og plassen din ryddes før 15. juni hvert år.

_________________________________________________________

ORDENSREGLER I HAVNA

ALLE VIL HA DET TRIVELIG - HUSK DERFOR VÅRE ORDENSREGLER:

1. Søppelstativ er kun for båtforeningens medlemmer.

2. Søppelstativene skal kun brukes til restavfall fra båtaktivitet.

Rekeskall og lignende tas med hjem.

3. Batterier, frostvæske, spillolje og spesialavfall skal leveres til

godkjent mottak.

4. Husk at spesialavfall må tas hånd om på forsvarlig måte! Se

også www.erdetfarlig.no.

5. Olje, diesel og lignende skal ikke helles i havnebassenget.

6. Fiskeavfall eller annet avfall fra rengjøring av redskap skal

ikke kastes i havnebassenget.

7. Alt avfall og søppel etter båtopplag, reparasjoner og rengjøring

fjernes umiddelbart.

8. Strøm skal kun brukes til batteriladning og arbeidsverktøy.

Se ellers Havnereglementet for detaljer.

PS: Har du husket å betale plassleie?

www.pluggenhavn.no