Informasjon til medlemmene

Koronapandemien setter sitt preg på årets båtsesong og det er svært viktig at regjeringens smittevernregler respekteres, både i havna og i båten!

Båtpussen og fristen for å sette ut båten er fortsatt 15. juni. Nattevakter og dugnader vil bli gjennomført, men organiseres slik at smittevernreglene overholdes. Det er viktig at alle medlemmene føler seg trygge. Derfor må vi holde en meters avstand, og at vi ikke samler oss i større grupper enn det som anbefales av myndighetene.

Det er satt ut Antibac i vaktbua som kan benyttes.

Redningsselskapet har iverksatt egne smitteverntiltak som får konsekvenser ved redningsaksjoner (se redningsselskapet.no). Og før dere drar på tur, bør dere se på gjestehavnenes hjemmesider om de tar imot gjester.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god og trygg båtsesong. 


NB! Flere av filene på Pluggens hjemmeside (PDF og Word) åpner seg dessverre ikke fullstendig via nettbrett/mobil. Vennligst bruk PC for å åpne filene.

Sidene er sist oppdatert 24. juli 2020.

Dronefoto: Jon Kjell Sandberg


Flere av filene til høyre (lover, havnereglement) åpner seg ikke fullstendig via

nettbrett/mobil. Bruk PC.


OPPLAGSPLASS

Følgende regler for opplagsplass gjelder fra 2012

Båter eller opplagsbukker evt. traller og hengere må merkes med plassnummer. Vi må kunne spore opp hvem som eier hva.

Båtene/utstyret som har "oversomret" på plassen må merkes.

Plassér båten så nærme som mulig til en som allerede står på opplagsplassen. (For å få plass til alle som ønsker: Man bruker en plass, ikke en og en halv...)

Det skal ikke ligge båter på østsiden av sykkelstien.

Husk også at båten skal bort og plassen din ryddes før 15. juni hvert år.

_________________________________________________________

ORDENSREGLER I HAVNA

ALLE VIL HA DET TRIVELIG - HUSK DERFOR VÅRE ORDENSREGLER:

1. Søppelstativ er kun for båtforeningens medlemmer.

2. Søppelstativene skal kun brukes til restavfall fra båtaktivitet.

Rekeskall og lignende tas med hjem.

3. Batterier, frostvæske, spillolje og spesialavfall skal leveres til

godkjent mottak.

4. Husk at spesialavfall må tas hånd om på forsvarlig måte! Se

også www.erdetfarlig.no.

5. Olje, diesel og lignende skal ikke helles i havnebassenget.

6. Fiskeavfall eller annet avfall fra rengjøring av redskap skal

ikke kastes i havnebassenget.

7. Alt avfall og søppel etter båtopplag, reparasjoner og rengjøring

fjernes umiddelbart.

8. Strøm skal kun brukes til batteriladning og arbeidsverktøy.

Se ellers Havnereglementet for detaljer.

PS: Har du husket å betale plassleie?

www.pluggenhavn.no