Informasjon til medlemmene om krana

 • Krana har nå fått ny elektrisk kjettingtalje, løfteåk og stropper og er sertifisert og klar til høstens båtopptak. Trenger du instruksjon i å bruke krana, kan du henvende deg til en tillitsvalgt.

 • Det er viktig å merke seg følgende:

 • • Krana i havna er ei felleskran for medlemmene i Båtforeningen Pluggen.  
 •   All bruk av krana skjer på eget ansvar. Båtforeningen har ikke ansvar for  
 •   skade som kan oppstå på båter og personer så lenge feilen ikke skyldes  
 •   teknisk feil på krana.

 • • Den som bruker krana, har ansvar for å påse at den ikke har åpenbare  

 •   tekniske feil - som at store/vitale deler mangler - før den tas i bruk.

 • • Bruker av krana må skrive seg inn i loggen som henger i sikringsboden ved     siden av bryteren til krana. Her må dato og klokkeslett, navn, båtplass             og båtens vekt føres inn. 


 • • Det er ikke tillatt å spyle båten i havna/ved krana, det kan bare gjøres        på opplagsplass! (Se havnereglement.)


 • • Ikke-medlemmer skal betale kr 250 per løft hvis de bruker krana. (Vipps til  

 •   Båtforeningen Pluggen - søk Pluggen.)

 • Noen sikkerhetsregler for bruk av krana

 • • Krana bare benyttes av kyndig person over 18 år.

 • • Max vekt per løft er 3.200 kg.

 • • Ikke stå under eller i båten når den løftes i krana.

 • • Ikke støtt eller diriger lasten med hendene. Bruk et tau foran og et tau bak    på båten for å styre retningen.


 • • Krana må aldri svinges ved å dra i lasten. Krana har eget tau for å svinge  

 •   den inn og ut fra brygga.

 • • Krana må bare løfte loddrett.

 • • Pass på at båten hviler med god balanse i stroppene når den løftes.

 • • Krana har to hastigheter. Trykk opp- og ned-knappen halvveis inn for lav    hastighet og helt inn for høy hastighet.


 • • Start alltid med lav hastighet. Opp- og ned-knappen slippes gradvis for å  

 •   senke farten.

 • • Uaktsomt bruk av krana kan medføre alvorlige ulykker.

 • Vi ønsker medlemmene en fortsatt god båtsesong 2019.


 • Hilsen Styret 
  13.08.2019


Sidene er sist oppdatert 14. august 2019.


OPPLAGSPLASS

Følgende regler for opplagsplass gjelder fra 2012

Båter eller opplagsbukker evt. traller og hengere må merkes med plassnummer. Vi må kunne spore opp hvem som eier hva.

Båtene/utstyret som har "oversomret" på plassen må merkes.

Plassér båten så nærme som mulig til en som allerede står på opplagsplassen. (For å få plass til alle som ønsker: Man bruker en plass, ikke en og en halv...)

Det skal ikke ligge båter på østsiden av sykkelstien.

Husk også at båten skal bort og plassen din ryddes før 15. juni hvert år.

_________________________________________________________

ORDENSREGLER I HAVNA

ALLE VIL HA DET TRIVELIG - HUSK DERFOR VÅRE ORDENSREGLER:

1. Søppelstativ er kun for båtforeningens medlemmer.

2. Søppelstativene skal kun brukes til restavfall fra båtaktivitet.

Rekeskall og lignende tas med hjem.

3. Batterier, frostvæske, spillolje og spesialavfall skal leveres til

godkjent mottak.

4. Husk at spesialavfall må tas hånd om på forsvarlig måte! Se

også www.erdetfarlig.no.

5. Olje, diesel og lignende skal ikke helles i havnebassenget.

6. Fiskeavfall eller annet avfall fra rengjøring av redskap skal

ikke kastes i havnebassenget.

7. Alt avfall og søppel etter båtopplag, reparasjoner og rengjøring

fjernes umiddelbart.

8. Strøm skal kun brukes til batteriladning og arbeidsverktøy.

Se ellers Havnereglementet for detaljer.

PS: Har du husket å betale plassleie?

www.pluggenhavn.no