Til Pluggens medlemmer

Det går mot slutten av en fin båtsesong, og vi trenger orden på opplagsplassen. Flere medlemmer har problemer med å få tak i hengeren/trallen sin når båten skal lagres. Det er derfor viktig at alle hengere og opplagsutstyr merkes med navn og plassnummer så vi kan kontakte eieren! Opplagsutstyr som bukker, telt, lecablokker og materialer må først plasseres på opplagstomta den dagen det skal brukes. 

Opplagsutstyr som ikke er merket, vil bli fjernet for eiers regning! Vi minner også om at hengere som ikke brukes i opplagsperioden, skal fjernes fra opplagsplassen.

Dette innebærer at hengere/traller som ikke er i bruk per 1. desember og som ikke er merket med navn og plassnummer, vil bli kastet for eiers regning!

Ta kontakt med opplagsansvarlige for spørsmål.

Sidene er sist oppdatert 15. oktober 2018.