Informasjon til medlemmene om krana

 • Krana har nå fått ny elektrisk kjettingtalje, løfteåk og stropper og er sertifisert og klar til høstens båtopptak. Trenger du instruksjon i å bruke krana, kan du henvende deg til en tillitsvalgt.

 • Det er viktig å merke seg følgende:

 • • Krana i havna er ei felleskran for medlemmene i Båtforeningen Pluggen.  
 •   All bruk av krana skjer på eget ansvar. Båtforeningen har ikke ansvar for  
 •   skade som kan oppstå på båter og personer så lenge feilen ikke skyldes  
 •   teknisk feil på krana.

 • • Den som bruker krana, har ansvar for å påse at den ikke har åpenbare  

 •   tekniske feil - som at store/vitale deler mangler - før den tas i bruk.

 • • Bruker av krana må skrive seg inn i loggen som henger i sikringsboden ved     siden av bryteren til krana. Her må dato og klokkeslett, navn, båtplass             og båtens vekt føres inn. 


 • • Det er ikke tillatt å spyle båten i havna/ved krana, det kan bare gjøres        på opplagsplass! (Se havnereglement.)


 • • Ikke-medlemmer skal betale kr 250 per løft hvis de bruker krana. (Vipps til  

 •   Båtforeningen Pluggen - søk Pluggen.)

 • Noen sikkerhetsregler for bruk av krana

 • • Krana bare benyttes av kyndig person over 18 år.

 • • Max vekt per løft er 3.200 kg.

 • • Ikke stå under eller i båten når den løftes i krana.

 • • Ikke støtt eller diriger lasten med hendene. Bruk et tau foran og et tau bak    på båten for å styre retningen.


 • • Krana må aldri svinges ved å dra i lasten. Krana har eget tau for å svinge  

 •   den inn og ut fra brygga.

 • • Krana må bare løfte loddrett.

 • • Pass på at båten hviler med god balanse i stroppene når den løftes.

 • • Krana har to hastigheter. Trykk opp- og ned-knappen halvveis inn for lav    hastighet og helt inn for høy hastighet.


 • • Start alltid med lav hastighet. Opp- og ned-knappen slippes gradvis for å  

 •   senke farten.

 • • Uaktsomt bruk av krana kan medføre alvorlige ulykker.

 • Vi ønsker medlemmene en fortsatt god båtsesong 2019.


 • Hilsen Styret 
  13.08.2019


Sidene er sist oppdatert 14. august 2019.